Uncategorized

SSPIOKU 2016

Nama Program: Seminar Serantau Pendidikan Islam Orang Kurang Upaya 2016 (SSPIOKU 2016)
Tarikh: 23 Ogos 2016
Tempat: Pusat Pengurusan Siswazah, Unversiti Kebangsaan Malaysia.
Anjuran:

  • Jabatan Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam UKM
  • Persatuan Intelektual Muslim Malaysia
  • Yayasan Faqeh
  • Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Bangi (PKIB)
  • Fakulti Pendidikan, UKM

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply