Uncategorized

SKPI 2018

Nama Program: Simposium Kebangsaan Pendidikan Islam 2018 Tarikh: 12 November 2018 Tempat: Dewan Auditorium Zainuddin Jaafar, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) Anjuran: Bahagian Pendidikan Islam, KPM Persatuan Intelektual Muslim Malaysia Fakulti Pendidikan, KUIS Yayasan Guru Tun Hussein Onn

Uncategorized

STAP 2018

Nama Program: Seminar Tahfiz Aliran Perdana 2018 Tarikh: 11 Oktober 2018 Tempat : Dewan Said Ramadhan Al-Buti, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) Anjuran: Bahagian Pendidikan Islam, KPM Fakulti Pendidikan kuiz Persatuan Intelektual Muslim Malaysia  Yayasan Guru Tun Hussein Onn

Uncategorized

ICRIALE 2018

Nama Program: International Conference on Research in Islamic Education and Arabic Language 2018 Tarikh: 24-26 Januari 2018 Tempat: Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Bagawan, Brunei Darussalam Anjuran: Persatuan Intelektual Muslim Malaysia Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Universiti Sultan Sharif Ali

Uncategorized

SSKPIBA 2017

Nama Program: Siri Simposium Kecemerlangan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab 2017 Tarikh: September-November 2017 Anjuran: Persatuan Intelektual Muslim Malaysia Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia Jabatan Pendidikan Negeri-negeri Tempat: Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN), Kelantan.             Tempat: SMKA Arau, Perlis.                 Tempat: Institut […]

Uncategorized

SKKPIBA 2017

Nama Program: Simposium Kebangsaan Kecemerlangan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab 2017 Tarikh: 24 Oktober 2017 Tempat: Masjid Wilayah Perseketuan, Kuala Lumpur. Anjuran: Persatuan Intelektual Muslim Malaysia Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan MalaysiaKampus Pendidikan Islam IPG Kampus Pendidikan Islam  

Uncategorized

ICIED 2016

Nama Program: International Conference and Exhibition On Islamic Education (ICIED 2016) Tarikh: 5-7 Oktober 2016 Tempat: IPG Kampus Tun Abdul Razak, Kota Samarahan, Sarawak Anjuran: Persatuan Intelektual Muslim Malaysia IPG Kampus Tun Abdul Razak, Kota Samarahan

Uncategorized

SSPIOKU 2016

Nama Program: Seminar Serantau Pendidikan Islam Orang Kurang Upaya 2016 (SSPIOKU 2016) Tarikh: 23 Ogos 2016 Tempat: Pusat Pengurusan Siswazah, Unversiti Kebangsaan Malaysia. Anjuran: Jabatan Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam UKM Persatuan Intelektual Muslim Malaysia Yayasan Faqeh Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Bangi (PKIB) Fakulti Pendidikan, UKM