Uncategorized

SKTSA KPM 2018

Nama Program: Seminar Kajian Tindakan Sekolah-sekolah Agama KPM 2018 Tarikh: 12-13 November 2018 Tempat: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) Anjuran: Bahagian Pendidikan Islam, KPM Persatuan Intelektual Muslim Malaysia Fakulti Pendidikan, KUIS Yayasan Guru Tun Hussein Onn    

Uncategorized

SKPI 2018

Nama Program: Simposium Kebangsaan Pendidikan Islam 2018 Tarikh: 12 November 2018 Tempat: Dewan Auditorium Zainuddin Jaafar, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) Anjuran: Bahagian Pendidikan Islam, KPM Persatuan Intelektual Muslim Malaysia Fakulti Pendidikan, KUIS Yayasan Guru Tun Hussein Onn

Uncategorized

STAP 2018

Nama Program: Seminar Tahfiz Aliran Perdana 2018 Tarikh: 11 Oktober 2018 Tempat : Dewan Said Ramadhan Al-Buti, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) Anjuran: Bahagian Pendidikan Islam, KPM Fakulti Pendidikan kuiz Persatuan Intelektual Muslim Malaysia  Yayasan Guru Tun Hussein Onn

Uncategorized

ICRIALE 2018

Nama Program: International Conference on Research in Islamic Education and Arabic Language 2018 Tarikh: 24-26 Januari 2018 Tempat: Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Bagawan, Brunei Darussalam Anjuran: Persatuan Intelektual Muslim Malaysia Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Universiti Sultan Sharif Ali

Uncategorized

SSKPIBA 2017

Nama Program: Siri Simposium Kecemerlangan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab 2017 Tarikh: September-November 2017 Anjuran: Persatuan Intelektual Muslim Malaysia Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia Jabatan Pendidikan Negeri-negeri Tempat: Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN), Kelantan.             Tempat: SMKA Arau, Perlis.                 Tempat: Institut […]